Aby dokonać rezerwacji miejsca na szkolenia grupowe należy:

 

 

1. Zgłosić uczestnika drogą mailową na adres e-mail: sailingforchange@gmail.com, bądź telefonicznie pod numerem  518 860 173 lub 504 568 446, bądź bezpośrednio w szkółce, podając dane:

 

  • nazwę szkolenia, np. szkolenie grupowe "wiatr i woda"

  • Imię i nazwisko uczestnika

  • wiek uczestnika

  • poziom zaawansowania ( proszę podać podstawowe informacje, np. dziecko nigdy nie żeglowało/ żeglowało z rodzicami/ uczęszczało do klubu żeglarskiego/ posiada patent żeglarza)

  • adres mailowy oraz telefon osoby do kontaktu

 

2. Na podany adres mailowy otrzymacie państwo kartę kwalifikacyjną, którą należy wypełnić, podpisać i odesłać w postaci skanu.

 

3. Po otrzymaniu karty kwalifikacyjnej, szkoła poinformuje Państwa drogą mailową o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie.

 

Płatności należy dokonać w szkółce pierwszego dnia szkolenia. 

 

W razie nie zebrania minimalnej (5-osobowej) grupy uczestników, Szkółka Żeglarska Sailing For Change może odwołać zajęcie, lub zaproponować inne, pozostające w ofercie szkółki.

504 568 446

sailingforchange@gmail.com